Home News Luxembourg author wins prestigous book prize

Luxembourg author wins prestigous book prize

Published on 21/01/2011

21.01.2011 - Luxembourg author Jean Krier has won a German book prize of 15,000 euros.