Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Support for Learning Assistant (9239), 37hrs, Sgoil Araich Bhaile Mhanaich

Visit website

Job Description

Considering applying for this job Do not delay, scroll down and make your application as soon as possible to avoid missing out.
37 uairean san t-seachdain (Diluain – Dihaoine), tro theirm na sgoile. Tha an dreuchd airson taic a thoirt do chlann aig a bheil barrachd feuman taice.

Tha na dleastanasan a gabhail a-steach obrachadh ann an clasaichean coitcheann, cuideachadh sgoilearan le obair-sgoile fo stiùireadh an neach-teagaisg; cumail sùil air clann aig àm cluich agus aig àm lòn; cumail taic le rianachd air c
Click apply for full job details

Apply now