Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Early Years Practitioner (Gaelic) (32 hpw), Plockton Primary School

Visit website

Job Description

Is this the next step in your career Find out if you are the right candidate by reading through the complete overview below.
Tiotal Dreuchd: Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean (Gàidhlig)Àite: Bun-Sgoil a’ PhluicUairean: 32 san t-seachdainÙine: Tuarastal: HC0435 £15,441 – £17,340 (Gun teisteanas) HC0535 £17,635 – £19,843 (Le teisteanas)

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ b…

Apply now