Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Early Years Practitioner (Gaelic) (17.5 hpw) , (Fixed Term until June 2022) Bun-sgoil Ghidhlig Phort Righ, Isle of Skye

Visit website

Job Description

You could be just the right applicant for this job Read all associated information and make sure to apply.
Tiotal Dreuchd: Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean (Gàidhlig)
Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh
Uairean: 17.5 san t-seachdain
Ùine:
Tuarastal: HC0435 £8,444 – £9,483 (Gun teisteanas)
HC0535 £9,644 – £10,851 (Le teisteanas)

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Tha tagraidhean bho luchd-labhairt na Gàidhlig riatanach.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireann…

Apply now