Back

ZIJ-Instroom Basisonderwijs

Visit website

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en zit je te denken aan een switch naar het onderwijs? Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding en heb je zin in een leer-werktraject, dan is dit je kans! De RVKO organiseert sinds 2010 oeen zij-instroomtraject, waarin je onder persoonlijke begeleiding opgeleid wordt tot een bevoegde leerkracht, die het verschil kan maken voor leerlingen. Daarnaast heeft de RVKO een speciaal maatwerktraject voor 1e- en 2e-graads docenten met een aantal jaren praktijkervaring en voor pabo-studenten die al aan de verkorte deeltijdopleiding zijn begonnen. Februari 2022 start een nieuwe lichting zij-instromers. De sollicitatieprocedure wordt in september 2021 gestart en sluit op 15 november 2021. Voor eventuele vragen over het Zij-Instroom traject kun je contact opnemen met Anita Kol ([email protected], 06-83226172) of Marjolein Sponselee ([email protected], 06-40407030). Binnen het traject dat in februari 2022 start worden de volgende vier varianten aangeboden: • Zij-instroom • Zij- traject • Traject Verkorte Deeltijd • Zij-Instroom voor eerste- of tweedegraads docenten * ZIJ-INSTROOM Voor enthousiaste en getalenteerde professionals met een afgeronde hbo- of wo- opleiding biedt de RVKO de variant Zij-instroom aan. Hierbij volg je gedurende maximaal twee avonden of één dag per week de verkorte deeltijd–opleiding aan de Thomas More Hogeschool. Je krijgt een benoeming op één van de scholen van de RVKO als leerkrachtondersteuner. Hierbij werk je gedurende twee, drie of vier dagen in de week onder begeleiding van een bevoegde leerkracht in een groep. Gedurende dit intensieve traject is er persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamheden en de studie. • Volledige vergoeding van het collegegeld en van de kosten voor de verplichte studieboeken. • Aanstelling als leerkrachtondersteuner voor 2, 3 of 4 dagen in de week in schaal 7 van de CAO voor het primair onderwijs, wanneer je werkt naast een bevoegde leerkracht. • Inschaling in schaal L10 wanneer je zelfstandig voor de klas staat. • Je verbindt je door middel van een studiecontract tot minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO. * ZIJ-TRAJECT Voor professionals met een afgeronde hbo- of wo- opleiding biedt de RVKO de variant Zij-traject aan. Je volgt volgt gedurende maximaal twee jaar op twee avonden, of één dag per week de pabo-opleiding aan de Thomas More Hogeschool en loopt één of twee dagen per week stage in een groep op een basisschool van de RVKO in de regio Rotterdam. Zowel tijdens de stage als de studie word je op maat begeleid. • Volledige vergoeding van het collegegeld en de kosten voor de verplichte studieboeken. • Baangarantie na het succesvol doorlopen van dit traject. • Bij twee stagedagen per week gedurende het hele schooljaar ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar, en bij één stagedag ontvang je € 750,- per jaar. • Je verbindt je door middel van een studiecontract tot minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO. * TRAJECT VOOR VERKORTE DEELTIJD Het traject voor deeltijdstudenten is opgezet voor kandidaten die zelf al begonnen zijn met de verkorte deeltijdopleiding en daarom niet meer in aanmerking komen voor de zij-instroomsubsidie van het Rijk. Je volgt gedurende het resterende deel van je opleiding twee avonden of één dag per week onderwijs op de pabo waar jij al studeert en werkt daarnaast als leerkrachtondersteuner op een school van de RVKO. Hierbij werk je in het eerste studiejaar gedurende twee, drie of vier dagen in de week onder begeleiding van een bevoegde leerkracht in een groep. In het tweede studiejaar draai je in principe zelfstandig een groep en heb je daarnaast een stagedag, waarop je in dubbele bezetting naast je mentor werkt.Gedurende dit intensieve traject is er persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamheden en de studie. • Volledige vergoeding van het collegegeld en van de kosten voor de studieboeken. • aanstelling in schaal 7 voor twee tot vier dagen (naar eigen keuze) als leerkrachtondersteuner. Bij de inschaling in een trede wordt rekening gehouden met het voorheen verdiende salaris; • zodra je een groep geheel zelfstandig draait, zul je worden ingeschaald in leerkrachtschaal L-10. Uiteraard gebeurt dit pas op het moment, dat je daaraan toe bent; • je verbindt je door middel van een studiecontract voor minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO. * ZIJ-INSTROOM VOOR EERSTE- OF TWEEDEGRAADS DOCENTEN Aan eerste- en tweedegraads docenten met minimaal drie jaar werkervaring biedt de RVKO een traject aan, waarbij de docent, naast het volgen van een op maat samengesteld opleidingstraject op de Thomas More Hogeschool (TMH), zelfstandig voor de groep staat. Gedurende dit intensieve traject is er goede persoonlijke begeleiding bij de werkzaamheden en de studie. • Volledige vergoeding van het collegegeld en van de kosten voor de studieboeken. • Aanstelling voor 2 tot 4 dagen als groepsleerkracht (maximaal L11). • Je verbindt je door middel van een studiecontract tot minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO. Jouw Profiel • Minimaal een hbo-bachelordiploma; • een uitgebreide oriëntatie op het werken in het basisonderwijs door middel van snuffelstages; • bij voorkeur aantoonbare (vrijwilligers) werkervaring met kinderen; • uitstekende Nederlandse taalvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk); • uitstekende rekenvaardigheden; • kindgerichtheid, didactisch talent, adaptief vermogen; • potentieel om pedagogische kennis en vermogen op te bouwen; • hoge mate van zelfreflectie/ ‘iedere dag een beetje beter’; • gedreven, leergierig en (maatschappelijk) betrokken; • woonachtig in de regio Rotterdam. Organisatie Op de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) wordt elke dag aan +/- 22.000 kinderen (verdeeld over 66 schoollocaties) les gegeven! De RVKO streeft vanuit haar visie naar professionele en persoonlijke groei voor alle medewerkers. Het realiseren van aantrekkelijke loopbaanpaden voor (aankomende) leraren is een belangrijk speerpunt. De RVKO staat bekend om innoverende en kwalitatief goede trajecten waaronder het HIJ-/ZIJ-instroomtraject en het (H)ALO-traject. Wie zijn wij verder: • een lerende organisatie waar alles draait om jou als professional, in contact met je leerling; • vooruitstrevende en goede begeleiding van starters; • ondersteunend bij de professionele ontwikkeling van leerkrachten met behulp van o.a. het kenniscentrum, leerKRACHT, intervisie en didactische coaches; • focus op taal en rekenen maar zeker ook meer dan dat; • gevarieerd aanbod van 66 basisscholen in Rotterdam en omgeving: leerstofjaarklassensysteem, unitonderwijs, Montessori-, Jenaplan en Daltononderwijs of Sterrenschool. Informatie Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het bovenstaande profiel? Maak je interesse kenbaar door te klikken op onderstaande solliciteerbutton. De inschrijfdatum voor het sollicitatietraject sluit op 15 november 2021. Voor vragen over de toelatingseisen en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Vooq. op 010-4478090. Vooq. ondersteunt de RVKO bij de werving en selectie procedure van het ZIJ- instroomtraject. Voor meer informatie over de verschillende trajecten kun je terecht op de website van Zij-Instromers: www.hij-instromers.nl.

Apply now