Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Verslavingspsycholoog

Visit website

Voor een landelijke organisatie zoeken wij een bevlogen Verslavingspsycholoog, voor de behandeling van mensen met een verslaving.Onze opdrachtgever is een relatief jonge, maar gevestigde organisatie, gespecialiseerd in een op self-support gerichte aanpak van verslaving. Middels een actief behandelprogramma wordt ervoor gezorgd dat de afhankelijkheid van middelen (drugs, alcohol) hanteerbaar wordt.De grote uitdaging bij verslavingsproblematiek is om, nadat de primaire fysieke behoefte is teruggedrongen, een relaps te voorkomen. Het resultaat moet geborgd worden. Daartoe wordt er gewerkt met ervaringsdeskundigen en in zelfhulpgroepen. Het programma bereidt voor op een meer duurzame onderlinge coaching en begeleiding van ervaringsdeskundigen in een Twaalfstappenprogramma.Wij zijn op zoek naar een psycholoog, die zich bezig gaat houden met de behandeling van mensen die zijn vastgelopen in hun dagelijkse functioneren door verslaving. De dienstverlening vindt in het kader van de 2e lijn GGZ plaats, de aanmeldingen vinden plaats vanuit huisartsen, specialisten, maar ook bedrijfs- en verzekeringsartsen.Naast de behandeling en begeleiding van clienten kunnen er aanvullende verantwoordelijkheden zijn op het gebied van beleid en onderzoek.Andere taken van de psycholoog:* Biedt behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie en een scala van andere methodieken (EMDR, leefstijltraining, incidenteel Mindfulness);* Is verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren behandelplannen;* Levert een actieve bijdrage aan de professionele ontwikkeling van de organisatie.

Apply now