Back

Veiligheidsbegeleider gesloten centra Dienst Vreemdelingenzaken Steenokkerzeel – STARTBAAN

Visit website

Gedragsgerichte competentiesJe creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.Technische competentiesJe beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.Een goede motivatie is eveneens belangrijk.Je motivatie weegt harder door in de eindscore.Niet vereist, wel een troefJe hebt kennis van vreemde talen en vreemde culturen.Je beschikt over kennis van Word, Outlook en internet.Je beschikt over kennis van veiligheidsnormen en medische hulpverlening.Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst – Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.De startbaanovereenkomst duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot – ten laatste – het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:Belg zijnde burgerlijke en politieke rechten genieteneen gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.jonger zijn dan 26 jaar.Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoorderling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.Jobgerelateerde competentiesDomein: Bescherming van goederen (waardevolle goederen, uitrusting, pand, …)Domein: Personenbescherming (escorte, …)Hulp en bijstand bieden aan personen of de hulpdiensten ontvangenDe monitorbewaking (video, detector, …) van plaatsen, voertuigen of technische alarmen (lift, temperatuur, …) utvoerenOnregelmatigheden en incidenten opsporenDe politie en klanten informerenWaardevolle goederen ontvangen, leveren en controlerenInterventie- en activiteitendocumenten invullen (rapporten, nota's, veiligheidsverslagen, verklaringen, …)Het binnen- en buitengaan van personen en goederen controlerenToegangsvergunningen (badges, …) afleveren en controledocumenten verzamelenPersoonsgebonden competentiesRegels en afspraken nakomenKlantgerichtheidZich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)Contactvaardig zijnSamenwerken als hecht teamOmgaan met stress Gedragsgerichte competenties Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van deTechnische competenties Je kan goed mondeling communiceren.Redeneervaardigheden Verbale redeneervaardighedenEen goede motivatie is eveneens belangrijk.Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.Je motivatie weegt harder door in de eindscore. LoonMinimum aanvangswedde: 24.851,03 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Volgende premies worden voorzien bovenop je basisloon:Risicopremie: jaarlijkse toelage van €991,58, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van €24,79.Vergoeding voor onregelmatige prestaties.Voordelenuitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)voordelige hospitalisatieverzekeringgratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoervoordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaartmogelijkheid voor een fietsvergoedingallerlei sociale voordelengemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoergratis middagmaal in het centrumrestaurantmogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemenmogelijkheid om in een stelsel van een 36-urenweek te werkenglijdende werkuren in een 38-uren week26 dagen jaarlijks verlof

Apply now