Back

Toezichthouder Wwft (fiscaal) jurist

Visit website

De organisatie Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een landelijk opererend zelfstandig bestuursorgaan gevestigd in Utrecht. Het BFT is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van onder meer accountants(kantoren), belastingadviseurs en (kandidaat- of toegevoegd) notarissen (gezamenlijk aangeduid als ‘instellingen’). Het BFT is daarnaast verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het notariaat en op de gerechtsdeurwaarders. Door zijn toezichtactiviteiten draagt het BFT bij aan in stand houden en het bevorderen van integriteit van het financieel-economisch stelsel. Hierbij geldt voor het toezicht: “terughoudend waar het kan, doortastend waar het moet”. Modern toezicht vraagt toezichthouders die professioneel en deskundig zijn in hun werkwijze. Medewerkers worden daarom aangemoedigd om kennis en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Binnen de organisatie zijn dagelijks ca. 50 medewerkers actief. Om het toezicht te versterken is bij het BFT op korte termijn een functie vacant voor een fulltime Toezichthouder Wwft (fiscaal) jurist De functie De functie richt zich op de naleving van de Wwft. De toezichthouder verricht daartoe onderzoeken (in de ruimste zin van het woord) bij instellingen en rapporteert vervolgens of deze wet wordt nageleefd. Daarnaast analyseert, beantwoordt en evalueert de toezichthouder aan het toezicht gerelateerde vraagstukken. De toezichthouder valt onder het hoofd van de afdeling Wwft. Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gerekend: • verrichten van onderzoeken , zowel in multidisciplinaire samenwerking (vaak in kleine teams) als zelfstandig en daarover rapporteren; • bezoeken van instellingen om vast te stellen of relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd; • maken van diepgaande analyses en/of het leveren van een bijdrage daaraan; • het geven van voorlichting aan instellingen en ketenpartners; • zelfstandig signaleren van ontwikkelingen en hierover adviseren aan het hoofd van de afdeling dan wel het MT. Dit zit op de volle breedte van het beleid (juridisch, vakinhoudelijk/vaktechnisch), waaronder het analyseren en interpreteren van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur en vertaling hiervan naar consequenties voor het toezicht; • zelfstandig verstrekken van informatie, uitdragen van standpunten, geven van voorlichting en beantwoorden van vaktechnische vragen ten behoeve van instellingen, beroepsorganisaties en collega toezichthouders, één en ander binnen de beleidskaders; • informatie vergaren bij, en afstemmen met externe partijen (zoals beroepsorganisaties, andere toezichthouders en het openbaar ministerie) in verband met de totstandkoming van nieuw strategisch toezichtbeleid en de nadere vormgeving van gefiatteerd beleid naar concrete uitvoeringsrichtlijnen; • het desgevraagd leveren van een bijdrage aan klacht- en handhavingsprocedures. Functie-eisen: • een afgeronde academische opleiding (fiscaal) Recht, bij voorkeur aangevuld met een opleiding op het terrein van Forensische Accountancy, Compliance of Integriteit; • ruime – ten minste tien jaar – relevante werkervaring; • aantoonbare passie voor en kennis van fraudeonderwerpen en -begrippen; • sterk ontwikkeld analytisch vermogen; • gedegen vakkennis en kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht, op het gebied van financiële verslaglegging en (bij voorkeur) de Wwft; • een stevige gesprekspartner met uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; • ervaring met multidisciplinaire samenwerking en projectmatig werken; • in staat om te werken onder tijdsdruk; • maatschappelijke betrokkenheid. Competenties kandidaat Je bent een stevige, doorgewinterde gesprekspartner die uitstekend in staat is om zelfstandig onderzoeken uit te voeren. Je bent een zelfstarter die niet bang is om in het diepe gegooid te worden. Je hebt een enorme drive om fraude en witwaspraktijken op te sporen en krijgt er energie van om diep te graven. Je bent standvastig, doortastend en gaat een uitdaging niet uit de weg. Daarnaast ben je een communicatief persoon die richting de zeer diverse instellingen de benodigde afstand weet te bewaren, maar tegelijkertijd in staat is om de benodigde informatie voor de onderzoeken boven tafel te krijgen. In de functie is het tevens van belang dat je beschikt over overtuigingskracht en een resultaatgerichte mentaliteit. Je bent een gedreven doorzetter die graag de mouwen opstroopt en niet opgeeft totdat de zaken helemaal zijn uitgezocht en afgerond. Ten slotte zal je in staat moeten zijn om project- en planmatig te werken en als sparring-partner te fungeren voor de overige teamleden. Je hebt een objectieve kijk op zaken en weet deze van meerdere kanten te belichten. Wat biedt het BFT? Het BFT biedt een unieke functie waarin je in de gelegenheid wordt gesteld verder te specialiseren. Je krijgt veel vrijheid en ruimte om je rol te bepalen en mee te werken aan de structuur en de opbouw van de afdeling. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch. Hoogopgeleide professionals werken aan het realiseren van een gezamenlijk doel. Het BFT biedt een uitstekend pakket primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast biedt zij een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan. Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te komen werken in een enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse? Neem dan contact op met Hendrik Roeleveld (06-57679413) van Employment Services. Employment Services is actief vanuit Baarn en is bewezen effectief in werving & selectie, executive search en interim-bemiddeling door persoonlijke aandacht en gedegen advies. Meer informatie vind je op www.employmentservices.nl

Apply now