Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Teammanager informatieanalyse

Visit website

Teammanager Informatieanalyse Ben jij in staat om informatieanalyse en datagedreven werken tot wasdom te brengen? Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied krijg je die kans. Wij bieden bruikbare oplossingen met zichtbare meerwaarde voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat. En daar kunnen wij jouw daadkracht en verbindend leiderschap goed bij gebruiken. Bekijk de uitdaging In een wereld waarin data een steeds grotere rol gaan spelen, is het ook voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied belangrijk om vraagstukken op het gebied van bouw, bodem en milieu te voorzien van doelgerichte analyses. Het team Informatieanalyse, waar jij leiding aan geeft, verbindt die omgevingsvraagstukken aan relevante en beschikbare data. Zodat wij strategische en tactische keuzes van alle kanten kunnen bekijken. In de komende jaren zal de hoeveelheid beschikbare data steeds verder toenemen. Aan jou de uitdaging om hier met je team selectief en doelgericht gebruik van te maken. Transparantie en navolgbaarheid zijn daarbij een belangrijke vereiste. De maatschappij en onze opdrachtgevers verlangen onderbouwde keuzes in de taakuitvoering en meetbare resultaten van onze inspanningen. Jouw inbreng is daarbij onontbeerlijk. Waarom jij? Jij bent zelf ‘datagedreven’ en gedijt goed in een omgeving waarin je het verschil kunt maken voor de samenleving. Jij bent iemand met passie voor zowel de data als voor de inhoud. Je wil nieuwe doelen bereiken. De kwaliteit van het team verder uitbouwen. Innoveren in het vakgebied. Samen werken aan de duurzame ontwikkeling en veilige leefomgeving van een hele regio, dát is wat jou drijft. Jouw denken over informatieanalyse start bij de uitdagingen van de omgevingsdienst op het gebied van bouwen, milieu en duurzaamheid. En met jouw ervaring ben je in staat om inhoudelijke vraagstukken te vertalen naar informatievraagstukken. Ervaring met vergunning-, toezicht- en handhavingstrajecten is een pré. Je kunt snel en soepel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Jij weet mensen te verbinden en moedigt hen aan tot samenwerking zowel binnen als buiten de dienst. Je hebt een academisch denk- en werkniveau. Je bent in staat om op inspirerende wijze leiding te geven aan technische professionals en je kunt een goed functionerend team vormen in een veranderende context. Je communiceert soepel en effectief en staat voor je beslissingen én je medewerkers. Jij draagt de kwaliteiten van zowel je team als van de Omgevingsdienst met verve uit. Zowel intern als extern. Bekijk ons aanbod Naast uitdagende vraagstukken op het gebied van informatieanalyse en datagedreven werken vind je bij de Omgevingsdienst NZKG een organisatie die volop in beweging is. Je gaat werken in een dynamische setting waarin we intensieve contacten onderhouden met de bewoners in onze regio, onze opdrachtgevers en handhavingspartners. Intern ben je een gewaardeerde samenwerkings- en adviespartner voor je collega’s. Het team informatieanalisten (6 fte) is een jong team dat de komende jaren verder tot bloei moet komen. Het analysewerk start bij de inhoudelijke uitdagingen waar de maatschappij en daarmee onze dienst voor staat. De definitieve plaats van het team (en daarmee het definitieve takenpakket van de teammanager) wordt over ongeveer een jaar bepaald, met medeneming van jouw standpunt daarover en overige ontwikkelingen in de organisatie. Jij bent integraal verantwoordelijk voor het team: de werkwijze, de productie, de middelen en de randvoorwaarden. Aan jou de uitdaging om het team steeds meer in verbinding te brengen met actuele en toekomstige vraagstukken. Maar ook de andere kant op: jij zorgt er voor dat de organisatie op de juiste momenten de vraagstukken weet te verbinden aan de informatieanalyse. Je vindt een heldere en toegankelijke presentatie van de analyseresultaten belangrijk en stimuleert het team om zich hier verder in te ontwikkelen. Je werkt binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied intensief samen met de collega’s van advies, vergunningverlening, handhaving en accountmanagement. Daarnaast zet je je samen met het team Proces & Informatie in voor het verder verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van data. Je salaris is afhankelijk van je opleiding en je opgebouwde ervaring. Je mag in ieder geval rekenen op minimaal € 4.339,54 en maximaal € 6.199,32 bruto per maand (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. We bieden je een arbeidscontract aan voor de duur van een jaar, maar streven bij gebleken geschiktheid en afhankelijk van de definitieve plaatsing van het team in de organisatie nadrukkelijk naar een relatie voor langere termijn. Invulling van de vacature is in eerste instantie gebaseerd op 24 uur per week. Meer uren tot een maximum van 36 uur zijn bespreekbaar bijvoorbeeld door inzet op andere taken of projecten . De Omgevingsdienst NZKG volgt de rechtspositieregeling die ook voor de provincies geldt, de CAO provinciale sector. Daarbij kennen wij een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden waaronder een volledige OV-vergoeding voor woon-werkverkeer. Ons kantoor bevindt zich direct naast station Zaandam. Met het oog op de toekomst stimuleren wij hybride werken. In overleg kan plaats- en tijdonafhankelijk worden gewerkt; uiteraard met de hiervoor benodigde faciliteiten. Kom werken aan de toekomst Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Graag ontvangen we je cv en motivatiebrief uiterlijk donderdag 24 juni 2021 via onze sollicitatiepagina door te klikken op de solliciteerbutton. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Medewerkers van de OD NZKG genieten voorrang. Met vragen over de procedure kun je terecht bij Jim van der Vliet, HR adviseur, via 06 3801 7193 of [email protected] De wervingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: • Eerste ronde: donderdag1 juli 2021 • Assessment: maandag 5 juli 2021 • Tweede ronde: maandag 12 juli 2021 • Arbeidsvoorwaardengesprekken: Donderdag 15 juli 2021. Privacy De Omgevingsdienst NZKG gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. Meer informatie vind je in de privacyverklaring voor sollicitanten. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Apply now