Back

Supply chain planner

Visit website

De functie van supply chain planner is gepositioneerd binnen de Product Nederlandse organisatie en rapporteert aan de supply chain manager. Er zijn duidelijke functionele lijnen naar de global supply chain organisatie! Doel van de functie: Je brengt een optimaal (kosten-)evenwicht tussen de benutting van productiecapaciteiten en voorraden tot stand. Dit doe je voor zowel de korte- als voor de middellange termijn. Je anticipeert op verkoopvoorspellingen en beoordeelt de productietechnische mogelijkheden en beschikbaarheid van producten. Dit doe je door de gewenste leverbetrouwbaarheid te waarborgen! Wat ga je dan dagelijks doen in deze dynamische rol – in klein enthousiast team – onder de bevlogen leiding van een supply chain manager? Jij bent degene die ervoor zorgt dat er voldoende capaciteit benut kan worden! Wat ga je doen: • Je draagt zorg voor het onderhoud van belangrijke parameters waarop gestuurd wordt in het nieuwe SAP systeem; • Je analyseert en stelt rapportages op; • Je bewaakt en stimuleert de service naar operations en management team – hierbij informeer je hen over de stand van zaken van de capaciteit zodat zij op basis van jouw advies tactische en strategische beslissingen kunnen nemen. Jij bent hier de betrouwbare sluitpost in! • Je consolideert, interpreteert en analyseert gegevens – dit doe je om inzicht te verkrijgen in de consequenties van het voorraadbeheer binnen de productieorganisatie; • Je toetst daarbij de forecast en de daarmee samenhangende capaciteit. Dankzij jou is er nooit out of stock en ook waak je ervoor dat er dus een te hoge voorraad gevormd wordt! • Als er negatieve afwijkingen dreigen te ontstaan, dan ben jij degene die initiatieven ontwikkelt en maatregelen neemt, om de negatieve gevolgen van die afwijkingen te beperken of te compenseren! • Je hebt als uiteindelijke doel altijd dat het productieplanorganisatiebreed gedragen wordt! • Je stelt een middellange termijn planning op (3-18 mnd.) Je analyseert deze informatie t.a.v. mogelijk te verwachten problemen in de toekomst rekening houdend met o.a. klantspecificaties, benodigde grondstoffen, logische opvolging, lijngebruik/-bezetting, binnen de lead-time beschikbare capaciteit bij 3rd party producenten e.d. ; • Je onderneemt acties zoals het afstemmen van de vraag over de tijd, outsourcing-acties en het zichtbaar maken van structurele problemen; • Jij draagt er zorgt voor dat aantallen/volume met behoud van vereiste kwaliteit binnen de gestelde leadtime gehaald wordt; • Je stemt de productie time-slots af met 3rd party producenten en je plant en regelt voor/na transport naar 3rd party producenten; • Je neemt deel aan het wekelijkse klachtenoverleg i.s.m. de operations manager, qa-manager, outsoursingsmanager, customerservice rep, medewerker qa, supply chain manager en warehouse manager; • Je levert detail input t.a.v. eventuele klachten gericht op de supply chain – je achterhaalt gegevens, vervult actiepunten – je doet een voorstel tot het wel of niet accepteren van de klacht; • Je bent back-up bij afwezigheid collega planners en supply chain coordinator – je voert operationele taken uit en neemt bij afwezigheid van de supply chain manager, deze waar; • Last but not least neem je deel aan projecten als daar de gelegenheid toe is!

Apply now