Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Senior Werkvoorbereider Utiliteitsbouw

Visit website

Bij uitdagende projecten breng jij alles samen; de werktekeningen van de architect, de input van de constructeur, de mogelijkheden van de leveranciers met het bouwbesluit en de bouwvergunning. Al in het voortraject werk je mee met het team van planontwikkeling aan een passend ontwerp met budget voor de klant. Vervolgens vorm je het realisatieteam met een projectleider en uitvoerder. In overleg met de projectleider bepaal je de inkoop en bijpassende leveranciers en zorg je voor een kostencheck en administratieve afhandeling hiervan. Je controleert en stemt werktekeningen af van de architect, constructeur, leveranciers en strategische partners. Met een strakke planning zorg jij ook voor: • Een scherpe kostenbewaking, planning, inkoopschema en facturatie; • Het tijdig verstrekken van gegevens, zoals tekeningen, leveranciers enz. aan de uitvoerder; • Het signaleren van meer- en minderwerk, het afprijzen hiervan en het afstemmen met de opdrachtgever, na overleg met de projectleider; • De juiste spullen op de juiste tijd op de bouw t.b.v. de uitvoering. Dat doe je na het houden van de gezamenlijke pullplanning; • Een goede controle op het naleven van de kwaliteitsnormen en een perfecte oplevering. Daarvoor ben je wekelijks te vinden op de plek waar het allemaal gebeurt, voor overleggen en om de vorderingen te zien.

Apply now