Back

Senior Technical Buyer

Visit website

Als Senior Technical Buyer bij NX Filtration ben je medeverantwoordelijk voor het formuleren en realiseren van het inkoopbeleid en contractmanagement om de voorgenomen groeidoelstellingen te realiseren. Op tactisch en strategisch niveau ben je verantwoordelijk voor zowel de inkoop van OPEX als CAPEX. Je stelt het inkoopplan op en bent verantwoordelijk voor het verder opzetten en professionaliseren van de inkoopprocessen. Je onderhandelt zowel met grote internationale spelers als met regionale leveranciers. Je sluit raamovereenkomsten af voor de inkoop van grondstoffen en materialen, en investeringsovereenkomsten voor de inkoop van onder andere nieuwe productieapparatuur en faciliteiten. Je rapporteert aan de CFO en werkt nauw samen met de Operations Director en Technical Director in multidisciplinaire teams. NX Filtration is onlangs naar de beurs gegaan om de komende jaren stevig te kunnen groeien met investeringen in onder andere innovatie, pilotinstallaties en productiecapaciteit. Zo zal er de komende jaren een nieuwe fabriek worden gebouwd om de productiecapaciteit uit te breiden van 2.500 naar uiteindelijk 80.000 membraanmodules per jaar. Als Senior Technical Buyer ben je verantwoordelijk voor; • Het formuleren en realiseren van het tactisch en strategisch inkoopbeleid • Het onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten en contracten • Leveranciersselectie en het onderhouden van relaties met bestaande leveranciers • Het realiseren van besparingen op basis van TCO-benadering • Bepalen en vastleggen van voorwaarden en inkoopprocedures • Vertalen van interne specificaties naar concrete uitvragen richting leveranciers • Auditen van leveranciers en vastleggen en opvolgen van leveranciersperformance • Opstellen van inkooprapportages met daarin verantwoording van behaalde resultaten

Apply now