Back

Senior Strategisch Concernadviseur

Visit website

Algemene informatie Maassluis is een aantrekkelijke karakteristieke stad met 34.000 inwoners met een lange historie en waarvan nog veel zichtbaar en tastbaar is. Het is de ambitie door te groeien naar 36.000 inwoners. Maassluis is een ambitieuze stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert en tegelijkertijd het historische centrum koestert. De stad ligt centraal met de grote steden Rotterdam en Den Haag op korte afstand. Het stadsbestuur van Maassluis werkt samen met 275 medewerkers van de gemeentelijke organisatie onder het motto: ‘Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst’. Functie informatie De Senior Strategisch Concernadviseur is verantwoordelijk voor de coördinatie van de inhoudelijke strategische opgaven op bestuurlijk en concernniveau en voor het opstellen en uitvoeren van de strategische agenda voor cluster overstijgende opgaven. Fungeert als aanspreekpunt en is strategisch adviseur voor het bestuur en management en werkt nauw samen met de algemeen directeur/ gemeentesecretaris bij concern brede strategische vraagstukken. Je kunt daarbij als ambtelijk opdrachtgever fungeren van concern en/of cluster overstijgende projecten en/of programma’s. Jij bent in staat om de opgaven vanuit een ander perspectief te bekijken en op een creatieve, frisse manier te kijken naar oplossingen. Je bent in staat om draagvlak binnen en buiten de organisatie te creëren voor je standpunten. Je durft je uit te spreken, toont lef waar nodig, bent kritisch en signaleert gevraagd en ongevraagd. Je bent daadkrachtig en werkt toe naar concrete resultaten. Je treedt op als vertegenwoordiger en lobbyist in het regionale netwerk. Kernactiviteiten: • Signaleert, adviseert over en ontwikkelt en coördineert strategisch beleid op brede (bestuurlijke) maatschappelijke vraagstukken. Vertaalt deze in relevante ontwikkelingen, strategisch beleid en gevolgen voor de stad Maassluis, waaronder: -Het signaleren, verkennen en vertalen van relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving; -Het opstellen en vertalen van strategische analyses (van trends, omgeving, opgaven) in strategisch advies en bestuurlijk handelingsperspectief; -Het bijdragen aan de verbinding van de strategische doelen van het college en de opgaven waar het concern voor staat; -Het trekken van complexe en strategische concern en/of cluster overstijgende dossiers; -Het opstellen van strategische beleidskaders; -Het actief onderhouden van contacten met externe partijen, het creëren van draagvlak en het overtuigend behartigen van de strategische belangen van Maassluis; -Het sturen en regisseren van de afstemming en verbinding tussen de organisatie en college, maar zeker ook met partners in de stad. • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeentelijke strategie en is voorzitter van de strategische beleidsgroep en fungeert als zodanig als boegbeeldfunctie in het regio netwerk. • Treedt op als netwerker die de lobby voor de strategische plannen van de gemeente kan verzorgen. Netwerkwerkpartners zijn onder andere de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), het bedrijfsleven, andere gemeenten, provincie en Rijk. • Levert een bijdrage aan regionale complexe strategische (beleids)ontwikkeling op het Sociaal Domein. • Stelt de (jaarlijkse) strategische agenda op voor concern en/of cluster overstijgende opgaven, bewaakt de uitvoering heeft overzicht. Rapporteert en adviseert hierover aan CMT en college. • Toetst en evalueert de integrale samenhang en naleving van het strategische beleid en (beleids)kaders, programma’s en projecten. • Fungeert als ambtelijk opdrachtgever van concern brede en/of cluster overstijgende strategische programma’s en projecten. Verantwoordelijkheden • De strateeg signaleert, adviseert (gevraagd en ongevraagd) over en ontwikkelt en coördineert beleid op brede (bestuurlijke) maatschappelijke vraagstukken. Vertaalt deze in relevante ontwikkelingen, strategisch beleid en gevolgen voor de stad Maassluis. • Kan ambtelijk opdrachtgever zijn van cluster overstijgende projecten of programma’s. • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de strategische agenda voor cluster overstijgende opgaven. Wat wij vragen Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring met strategische vraagstukken en advisering aan management en bestuur. Daarnaast heb je ervaring in project- / programmamanagement en heb je ervaring met bestuurlijke opgaven. Competenties: • Netwerken • Politiek -bestuurlijk sensitief • Omgevingsbewust • Overtuigingskracht • Strategische denkkracht • Innovatief • Projectmatig werken en programmamanagement Wat wij bieden Een boeiende organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 6.365,- bruto per maand (schaal 13), flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Daarnaast goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. De gemeente Maassluis is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Sollicitatieprocedure De werving en selectie voor deze vacature loopt via JS Consultancy. De selectiegesprekken bij de gemeente Maassluis staan gepland op maandag 12 juli. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06-5113 5793

Apply now