Back

Schoolleider VMBO Onderwijscentrum Leijpark (V)SO

Visit website

Schoolleider VMBO Onderwijscentrum Leijpark (V)SO (0,8 – 1,0 fte) ontwikkelingsgericht | bevlogen | professioneel Als ik hier niet had gezeten, had ik geen school kunnen volgen.” zegt één van de VMBO-leerlingen, waarop de ander antwoordt: “Dat klopt, er is hier veel informeel contact en de sfeer is leuk en gezellig, en als er gewerkt moet worden dan gebeurt dat ook. Maar vooral is hier heel veel begrip voor je beperking.” Het zijn zomaar enkele zinnen die leerlingen op Onderwijscentrum Leijpark aangeven als je interesse toont naar waarom ze naar Onderwijscentrum Leijpark gaan. Regulier onderwijs is voor hen niet mogelijk, op Onderwijscentrum Leijpark kunnen ze wel onderwijs volgen en hun erkende VMBO-diploma halen. Dat kan omdat er voor hen extra begeleiding is op school, rustmomenten zodat ze zich even kunnen opladen of juist resetten, ruimte om lessen in te halen als je regelmatig naar het ziekenhuis moet, of omdat onderwijs in combinatie met therapie binnen school mogelijk is. En als je even doorvraagt, zijn de leerlingen er van overtuigd dat ze dit VMBO diploma straks ook op zak hebben. Op Onderwijscentrum Leijpark doe je er toe voor de leerlingen. Daarom zijn zij op zoek naar jou! Als schoolleider geef je leiding en sturing aan betrokken medewerkers en ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van het onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school. Je draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel, verantwoordt beslissingen aan het bestuur, vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen en geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van de medewerkers. Je bent lid van het Managementteam (MT) en werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. De organisatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid en breidt het managementteam uit met een schoolleider voor het VMBO. Informatie over de organisatie Onderwijscentrum Leijpark is een Orthopedagogisch Didactisch Expertisecentrum waar onderwijs, specialistische (jeugd)zorg, revalidatie en dienstverlening samen komen. De organisatie biedt leerlingen van 4-20 jaar met een functionele beperking onderwijs, zorg en begeleiding op maat. De leerlingen hebben vanwege een (ernstige) functionele beperking behoefte aan specialistische ondersteuning bij het leren en ontwikkelen op school. Het gaat om leerlingen met lichamelijke beperkingen, en/of (ernstige) verstandelijke beperkingen, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen, leerlingen met niet aangeboren hersenletsel en leerlingen met een psychosomatische of met een lichte psychiatrische problematiek. Onderwijscentrum Leijpark wordt geleid door een directeur-bestuurder die rechtstreeks rapporteert aan de raad van toezicht. De schoolafdelingen worden aangestuurd door schoolleiders. Het MT wordt ondersteund door beleidsmedewerkers op het gebied van HRM, Onderwijskwaliteit en ICT. De afdeling VMBO biedt onderwijs aan circa 150 leerlingen en telt ruim 40 medewerkers. Het onderwijsaanbod bestaat uit de basis- en kadergerichte leerweg (BBL en KBL) en gemengde leerweg (GL). Het VMBO verzorgt haar lessen in nauwe samenwerking met 2college Durendael. Onderwijscentrum Leijpark wil leerlingen toekomstbestendig, betekenisvol onderwijs bieden. Onderwijs dat leerlingen optimaal toerust voor een zo actief mogelijke en gelijkwaardige deelname aan de samenleving. Hiervoor zetten de onderwijs- en zorgprofessionals zich iedere dag opnieuw met hart en ziel in om het beste onderwijs, de beste zorg en ondersteuning te bieden aan leerlingen. Voor meer informatie zie de website: www.onderwijscentrumleijpark.nl

Apply now