Back

Psychiater, Team Persoonlijkheid en Trauma (loondienst)

Visit website

Ben jij een psychiater met interesse in het werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma gerelateerde stoornissen ? Heb je affiniteit met zowel psychotherapie als farmacotherapie en houd je van het werken met de dynamiek van onze cliënten. Vind je methodisch werken en samen werken in specialistische behandelteams prettig, neem dan contact met ons op voor een kennismaking of verkenning van de mogelijkheden. 24-36 uur per week, onbepaalde tijd Een combinatie met andere afdelingen is mogelijk. Wij bieden een dynamische functie waarbij je werkt binnen onze methodische subteams van de afdeling persoonlijkheidsstoornissen en trauma zoals schematherapie, geïntegreerde richtlijn behandeling (GRB) en MBT. Als psychiater ben je een verbindende schakel binnen het multidisciplinaire team en verricht je behandelingen op het snijvlak van en psychotherapie en farmacotherapie volgens de meest recente inzichten. Je bent altijd op zoek naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg en ziet het als uitdaging om samen te werken aan optimale zorg volgens de nieuwste inzichten. Je participeert in de 7 x 24 uurs crisisdienst Daarnaast is er de mogelijkheid om een bijdrage te leveren op het vlak van beleid, nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoek en aan de opleiding van AIOS. Je verricht zorgvuldige diagnostiek over de hele breedte van de psychiatrie en je zorgt voor toeleiding van cliënten naar de geïndiceerde behandeling. Dit alles in nauwe samenwerking met collega psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psycholoog, GZ psychologen en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. Waarom werken in een team als Persoonlijkheid en Trauma? • KwaliteitDuidelijke structuur en hoog gekwalificeerde collega’s die écht betrokken zijn. • Persoonlijke invloedWij bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en verdieping te zoeken in je vak waardoor jij jezelf kunt blijven ontwikkelen. • Multidisciplinair werkenWe werken onderling nauw samen met betrokken en kundige psychiaters, psychologen en SPV-en, staan voor elkaar klaar en delen kennis met elkaar. • Wetenschappelijk onderzoekBinnen de teams Trauma en Persoonlijkheid voeren we divers praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit, waarin je op diverse manieren kunt participeren en/of je eigen onderzoekslijn zou kunnen opzetten. • InnovatieVanuit het innovatieprogramma Samen Beter, wordt er gericht gewerkt aan vernieuwingen in de zorg en zet GGZ Oost Brabant ook nieuwe technologieën in om dit te faciliteren (apps, wearables, virtual reality e.a. ) en te onderzoeken ( data science ) Ons teamEr wordt binnen onze organisatie gewerkt vanuit zorgprogramma’s. We kennen binnen het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen drie methodische subteams: MBT, SFT(ambulant en deeltijd) en GIT-PD. Het zorgprogramma Trauma heeft twee subteams en een eigen deeltijd behandeling. Alle teams zijn met enthousiasme en plezier inhoudelijk continu in ontwikkeling, waarbij samen optimale kwaliteit van zorg nagestreefd wordt. We hechten veel waarde aan onderlinge samenwerking, afstemming en goede werkrelaties. Daarnaast is afstemming met andere zorgprogramma’s en de samenwerking met ketenpartners belangrijk. Ons multidisciplinaire team bestaat uit ca. 22 FTE incl. opleidingsplekken zoals GZ, KP, PT en SPV. Wetenschappelijk onderzoek Binnen de teams Persoonlijkheid en Trauma vindt structureel wetenschappelijk onderzoek plaats binnen de organisatie brede onderzoekslijn Persoonlijkheid en Trauma. De ambitie van deze onderzoekslijn is de kwaliteit van zorg en de mate van herstel van mensen met persoonlijkheid- en trauma gerelateerde problematiek te verhogen. Deelname aan behandelingen die wetenschappelijk onderzocht worden, bieden we aan een groot deel van onze cliënten aan. Op deze wijze innoveren wij ons zorgaanbod continu, profiteren cliënten direct van de laatste wetenschappelijke inzichten en ontvangen zij de best mogelijke zorg naar de laatste stand van de wetenschap. Met diverse universiteiten onderzoeken we: • Effectiviteit van (nieuwe) behandel interventies (bij nieuwe doelgroepen). • Cliënt kenmerken die therapie succes voorspellen. • Welke therapievorm bij wie werkt en waarom. • Werkingsmechanismen van behandelinterventies. Zo verrichten we bijvoorbeeld onderzoek naar EMDR, Imaginair rescripten, agressieregulatie training, schematherapie bij cluster-C en DIS. Wat vragen we van je? Als psychiater ben je een verbindende schakel binnen het multidisciplinaire team waar je onderdeel van uitmaakt. Je hebt expertise over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheid problematiek en trauma gerelateerde stoornissen en de rol van psychotherapie en farmacotherapie in de behandeling. Je bent altijd op zoek naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg en ziet het als uitdaging om samen te werken aan optimale zorg volgens de nieuwste inzichten en je collega’s te stimuleren tot kwaliteitsverbetering. Daarnaast ben je in het bezit van: • Een registratie als psychiater in het BIG-register • Je werkt volgens de landelijke richtlijnen of wijkt daar gemotiveerd vanaf • Psychotherapeutische interesse en vaardigheden, alsmede affiniteit met psychiatrische diagnostiek zijn een pre. GGZ Oost Brabant GGZ Oost Brabant biedt zorg aan kwetsbare mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen. GGZ Oost Brabant beschikt over 2 HIC’s en specialistische centra voor NAH, LBV en eetstoornissen. Daarnaast zijn er meerdere FACT teams, acute zorgteams en poliklinieken waaronder ook het team Persoonlijkheid en Trauma valt. We beschikken over de A-opleiding en er vindt op verschillende gebieden toegepast wetenschappelijk onderzoek plaats. Zie voor meer informatie www.ggzoostbrabant.nl Arbeidsvoorwaarden Inschaling conform AMS-regeling van de CAO GGZ, (min € 5.430,00 en max. € 9.489,00), met een extra ruime vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst en crisisdienst. Daarnaast bieden wij je interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: • een volledige 13e maand, • een goed pensioen, • een FiscFree regeling • de mogelijkheid om vanuit huis te werken • AMS regeling, goede studiefaciliteiten. • Een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve ziektekostenverzekering met korting. Spreekt dit je aan, kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen! Of bel met: Dr. Nathan Bachrach, klinisch psycholoog/programmaleider persoonlijkheidsstoornissen, 0492-848002 of 06-83627585 [email protected] Dr. Mieneke Blom,psychotherapeut/s programmaleider trauma gerelateerde stoornissen, 0492-848002, [email protected] Jacqueline Wolter, zorgmanager, 0651102418 of [email protected] Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). ‘Op deze vacature is de bonusregeling – Collega werft Collega – van toepassing’

Apply now