Back

Ontwerper infra

Visit website

Als ontwerper infra vertaal jij de ideeën en plannen naar een daadwerkelijk ontwerp. Je ondersteunt in deze functie projectontwikkelaars en gemeenten bij het verduurzamen en circulair inrichten van openbare ruimtes. De werkzaamheden binnen deze functie bestaan onder andere uit: • het verzorgen van ontwerp- en bestektekeningen voor civieltechnische projecten zoals de aanleg en reconstructie van wegen/rioleringen, de herinrichting van woonwijken en het bouw- en woonrijp maken van terreinen (hier inventariseer je uiteraard eerst de huidige situatie buiten); • actief betrokken zijn bij de overleggen met de klant en hierbij jouw actieve bijdrage leveren; • samen met je collega’s geleidelijk de stap van 2D naar 3D ontwerpen. Het volledige takenpakket zal in overleg met het ingenieursbureau en jou worden vastgesteld. Dit is afhankelijk van jouw ervaring, kennis, wensen en ambities.

Apply now