Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

HANDHAVER SOCIAAL DOMEIN

Visit website

Functie • Je voert onderzoeken uit naar (de haalbaarheid van) terugvordering van teveel c.q. Ten onrechte verstrekte uitkeringen (o.a. Levensonderhoud, bijzondere bijstand, leenbijstand of externe verrekeningen) • Je voert gesprekken met debiteuren inzake de maandelijkse aflossing • Je sluit een schriftelijke overeenkomst voor de maandelijkse aflossing; • Je voert draagkracht- en netto berekeningen uit; • Je voert boetegesprekken en legt boetes op • Je legt maatregelen op • Je informeert cliënten over terugvordering, boete en maatregelen. • Je verricht beheersmatige en administratieve werkzaamheden w.o. Het verzorgen van (periodieke) rapportages en overzichten. • Je verricht indien gewenst onderzoek naar (vermeende) fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswet en regelgeving. • De uitkomsten van het onderzoek leg je schriftelijk vast. Het zwaartepunt binnen deze vacature ligt op terugvordering, boete en maatregelen.

Apply now