Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Directeur Institute For Finance And Accounting

Visit website

Jouw werkzaamheden In jouw nieuwe baan van directeur van het Institute for Finance & Accounting geef jij sturing aan de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Je zet jouw ervaring en kennis van het werkveld in om leidinggevenden en medewerkers mee te nemen in een gedeelde visie. Vanuit deze visie biedt het instituut studenten actuele en relevante programma’s die aansluiten bij de vastgestelde onderwijsvisie van de HU en, met name, ertoe leiden dat het instituut studenten aflevert die toekomstbestendig zijn. Jij zet in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk en andere in-en externe stakeholders de volgende stap met het instituut, die voornamelijk ligt op het in het juiste tempo vernieuwen van het curriculum en didactiek. Bij deze kern van de opdracht voor het instituut bouw je verder op de stevige basis die er staat en je gaat bij deze vernieuwing eventuele moeilijke keuzes niet uit de weg. Je bent hierbij zichtbaar en toegankelijk voor studenten en medewerkers van het instituut. Vanzelfsprekend ben jij verantwoordelijk voor de vertaling van HU-beleid naar instituutsbeleid. Daarnaast lever je in het team van directeuren van de HU vanuit jouw expertise en ervaring een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de HU als geheel. Wat wij je bieden • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D3) met een omvang van 0,8-1,0 fte en het vooruitzicht op een vaste baan. • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.813,59 (schaal 14) bij een volledig dienstverband. • De mogelijkheid om parttime te werken en plaats- en tijd-ongebonden te werken. • Een vakantietoeslag van 8%. • Een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals ons fietsplan en kortingen op onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten. Onze gebouwen staan op het Utrecht Science Park, een werkplek die ook vanuit steden als Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Amersfoort, Arnhem en Zwolle met het OV goed bereikbaar is. Wat je hebt Wij willen natuurlijk dat jij succesvol wordt in jouw nieuwe baan. Om te kunnen beoordelen of wij jou een passende rol kunnen bieden die je met succes kunt vervullen, lezen wij in jouw motivatiebrief bijvoorbeeld graag meer over jouw strategisch-inhoudelijke visie op de uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs. Ook hebben wij veel belangstelling voor jouw visie op didactiek, het vormgeven van innovatief onderwijs en hoe vraagstukken uit het werkveld kunnen worden vertaald in een onderwijs- en onderzoeksagenda. In ieder geval vinden wij in jouw cv terug dat jij: • Beschikt over een afgeronde academische opleiding in een voor het instituut relevant domein. • Trajecten waarin lef getoond moest worden om innovatie- en kwaliteitsverbetering te realiseren, samen met jouw medewerkers succesvol hebt afgerond. • (Opleidings-)teams hebt geholpen te komen tot een structuur waarin samenwerking en interprofessionele uitwisseling leiden tot een cultuur waarin men oog houdt voor elkaar en waarin men ontwikkeling van kwaliteit en het behalen van resultaten centraal stelt. • Zeer ervaren bent in het leidinggeven aan- en het begeleiden van professionals in een veranderende organisatie en de ontwikkeling van teams. • Aantoonbaar succesvol bent in het initiëren en onderhouden van effectieve en productieve samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de organisatie. Wie je bent Jij bent een stevige en volwaardige gesprekspartner op alle niveaus die verbindt en denkt in kansen. Je weet mensen te enthousiasmeren door jouw presentatie, persoonlijke overtuiging en uitstraling. Verder: • Schets jij een visie op de toekomstige situatie en ontwikkel je een strategie om het verschil tussen de gewenste en huidige situatie te overbruggen (competentie strategie ontwikkelen). • Weet jij collega’s te sturen in het bereiken van de gestelde doelen en het realiseren van de resultaten, geef je richting en stuur je bij om het team op koers te houden (competentie sturing geven). • Verwelkom en ondersteun jij verandering en innovatie en help je jouw omgeving zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken en verantwoordelijkheden (competentie verandervermogen, aangepast). • Weet jij te schakelen in rollen en communicatiestijlen (op verschillende niveaus en met verschillende in- en externe partijen) om jouw doelen te bereiken (competentie stijl- en rolflexibiliteit). • Beheers je de Nederlandse en Engelse taal op het niveau C1 van het Europees Referentiekader. Werkomgeving Het Institute for Finance & Accounting (IFA) is een van de 21 instituten binnen de stichting Hogeschool Utrecht. Er studeren ongeveer 1150 studenten en er werken ongeveer 48 FTE medewerkers. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht aan de ontwikkeling van studenten en draagt daarmee bij aan de finance professional van morgen in een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Het instituut verzorgt opleidingen in Accountancy, Finance & Control en Finance, Tax & Advice. Bij het Centre for Business and Management (CBM) worden opleidingen aangeboden voor professionals met werkervaring. Het instituut verzorgt voltijd, deeltijd, duale en post-hbo-opleidingen. Het instituut wordt geleid door een managementteam, dat bestaat uit de instituutsdirecteur en drie opleidingsmanagers. Je rapporteert in deze functie aan het college van bestuur en jouw direct leidinggevende is Tineke Zweed, een van de leden van het College van Bestuur. Solliciteren Denk jij dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Je kunt uitsluitend direct, online solliciteren tot en met 15 augustus aanstaande. Kort na de sluitingsdatum informeren wij jou of wij verwachten jou een passende baan te kunnen aanbieden. Wij hebben de ambitie om jou uiterlijk 1 december 2021 als onze nieuwe collega te verwelkomen. Als je meer informatie wilt over deze functie, neem dan contact op met Tineke Zweed, lid college van bestuur Hogeschool Utrecht, bereikbaar via [email protected] Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. Voor informatie over de sollicitatieprocedure neem je contact op met Eric van der Meer (HR adviseur), bereikbaar via telefoonnummer 06 42605637. Vanwege vakantie is hij van 19 juli tot 16 augustus niet bereikbaar voor vragen. Wat verder belangrijk is De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 2 september tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Het tweede gesprek zal plaatsvinden op 16 september in de ochtend. Vanwege de huidige omstandigheden is het nog niet geheel duidelijk of de gesprekken via MSTeams of op locatie plaatsvinden. De sollicitatieprocedure is te vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de cao hbo te vinden. Voor deze vacature wordt een Benoemingsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen, die een advies geeft aan het College van Bestuur over de mate van benoembaarheid van een kandidaat in de vacante functie. Een screening op identiteit en diploma en een referentie-onderzoek maken integraal deel uit van de sollicitatieprocedure. Op verzoek dien je een VOG te kunnen overleggen. De kosten daarvoor worden vergoed door Hogeschool Utrecht.

Apply now