Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

directeur des ressources humaines

Visit website

We zijn de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Wij grijpen in bij brand en coördineren de dringende medische hulp in het Brussels Gewest en omgeving. Wij voeren ook talrijke civiele veiligheidsmissies uit: opsporing en bevrijding van personen of dieren, redding en hulp bij overstromingen, stormen of chemische vervuiling, vernietiging van insectennesten, enz. Voorbereiding en preventie zijn twee andere belangrijke onderdelen van onze activiteiten. Wij zorgen dat de veiligheidsnormen tegen brand- of ontploffingsrisico’s voor gebouwen of tijdens allerlei evenementen worden nageleefd. Onze dienst is een instelling van openbaar nut van categorie A die afhangt van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij bestaat uit meer dan 1100 professionele brandweerlieden en een administratief en technisch ondersteuningsteam van bijna 250 medewerkers. Met het oog op de toekomst, is het onze ambitie om steeds efficiënter te zijn om de veiligheid van iedereen te garanderen! OPDRACHT De directeur.trice human resources ontwikkelt en implementeert een modern personeelsbeleid binnen de administratie, voert een actief diversiteitsbeleid door te zorgen voor gelijke kansen. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn doorslaggevend en dit los van leeftijd, origine, handicap, gender of seksuele geaardheid. Het departement human resources ziet met name toe op de gezonde samenwerking tussen alle diensten en departementen van de DBDMH. Het departement van de human resources organiseert volgende activiteiten: de aanwerving, selectie en evaluatie van de personeelsleden; de opmaak en uitvoering van het jaarlijks opleidingsplan en van de opleidingsprogramma's (bevordering van permanent leren); het beheer van alle administratieve aspecten van de individuele dossiers van de personeelsleden tijdens hun loopbaan, ongeacht hun statuut of herkomst; de opstart en uitvoering van andere projecten inzake beheer human resources of werkt er actief aan mee (diversiteitsplan, HandiPlan, enz.) De dienst biedt steun aan de andere diensten inzake administratieve vereenvoudiging (gedigitaliseerde formulieren). BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE ACTIVITEITEN De noden van de administratieve eenheid vaststellen en oplossingen voorstellen (aanwervingsstrategie) en deze integreren in het personeelsbeleid dat in samenwerking met de algemene directie is vastgesteld, binnen het kader van de budgettaire beperkingen; Leiden en coördineren van de ploegen waarvan hij/zij aan het hoofd staat; Ervoor zorgen dat conflicten met alle betrokken partijen op een voor beide partijen gunstige wijze worden opgelost; Zorgen voor beschikbaarheid en eenvoudige toegang tot al zijn/haar cellen; Toezien op de organisatie, het beheer en de uitvoering van een modern personeelsbeleid, met inbegrip van de verbetering van de employer branding; Expertise aan de dag leggen op het gebied van loopbaanbeheer door tussenbeide te komen in alle fasen van het “beroepsleven” van de personeelsleden (onboarding, offboarding, pensioen enz.); Implementatie van het evaluatiesysteem voor het personeel overeenkomstig het regionaal besluit; Instaan voor de goede uitwerking en uitvoering van het jaarlijks personeelsplan; Modernisering en innovatie plannen en beheren, met name door de digitalisering van de dienst en de administratieve vereenvoudiging. Met name door toe te zien op de verbeteringen van het centrale IT-instrument met het oog op de optimalisering van de processen en het beheer van de personeelsgegevens (aan- en afwezigheden, enz.); Alternatieven voor het bestaande payrollsysteem voorstellen met het oog op een betere integratie van de informatiestromen en het anticiperen op de kosten; De regelgeving en kerncijfers permanent in het oog houden om de directie in staat te stellen proactief op te treden (KPI, boordtabellen,…); Toezien op een efficiënt beheer van de informatiestromen binnen zijn/haar ploegen en naar het personeel toe; Toezien op de goede follow-up en het gebruik van de aan de dienst toegewezen budgetten; Activiteitenverslagen opmaken en deze regelmatig bezorgen aan zijn/haar hiërarchische meerderen, door een functionele evaluatie op te maken die nuttige voorstellen beoogt voor de organisatie en het beheer; De verplichtingen inzake welzijn op het werk naleven. U hebt ten minste 6 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie (management, service management, human resources); U bent vertrouwd met managementtechnieken (dienst management, project management, begeleiden en adviseren van agenten, enz.) en met moderne technieken en instrumenten voor personeelsbeheer (HR 4.0, collaboratieve bedrijf, enz.); U hebt ervaring en kennis op het gebied van re-engineering van bedrijfsprocessen; U bent in staat een positieve en dynamische benadering van het bestuur te verdedigen en een geest van openbare dienstverlening te ontwikkelen; U communiceert effectief, zowel mondeling als schriftelijk; U bent op de hoogte van de wettelijke verplichtingen inzake welzijn op het werk; U bent toegewijd aan uw missie en hebt verantwoordelijkheidsgevoel; U weet hoe u een multidisciplinair en transversaal team moet leiden, superviseren en motiveren. We bieden een contract van bepaalde duur voor een jaar (hernieuwbaar) met een salaris dat overeenstemt met barema A3 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedraagt € 55.660 bruto voor een persoon zonder ervaring. Wij bieden ook aan: volledige terugbetaling van het openbaar vervoer; maaltijdcheques; zorg- en hospitalisatieverzekering, uit te breiden voor het gezin; 35 verlofdagen, naast de vertrouwde feestdagen; flexibele werkuren en telewerk; interne bijscholing en carrièremogelijkheden. Ten slot betekent bij de brandweer werken in de eerste plaa… Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!

Apply now