Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Directeur bedrijfsvoering Ronduit Onderwijs

Visit website

Voor Stichting Ronduit zoeken wij een directeur Bedrijfsvoering (36–40 uur in OOP-schaal 13 cao primair onderwijs) die vanuit de missie van Ronduit leiding kan geven aan de afdelingen HRM, Financiën en Inkoop, PR en Communicatie en samen met de bestuurder en de directeur Onderwijs en Kwaliteit werkt aan het beleid en de strategie van Ronduit. Als directeur Bedrijfsvoering van Ronduit ben je samen met betreffende hoofden verantwoordelijk voor: • het zorgdragen voor het beleid op de terreinen van Beheer en Organisatie, waaronder de portefeuilles Huisvesting, Financiën, Inkoop en Contractbeheer, Vastgoed en Facilitaire zaken; • het leiding geven aan de hoofden van afdelingen HRM, Financiën en Inkoop en PR & communicatie; • samen met de directeur Onderwijs en Kwaliteit en de bestuurder leidinggeven aan de organisatie; • het (mede) ontwikkelen van het strategische beleid; • het realiseren van betrouwbare, tijdige en integrale managementinformatie; • het zorgdragen voor de ontwikkeling van het financieel beleid van de scholen en de stichting, inclusief de financiële kaders van het formatieplan; • het verder uitbouwen van het procesmanagementsysteem volgens de RASCI Methode waardoor processen transparanter en eenvoudiger worden waardoor de werkzaamheden van de verschillende afdelingen van het bestuursbureau beter op elkaar zijn afgestemd; • als projectleider uitvoeren van diverse huisvestingsvraagstukken; • het versterken van de dienstverlening aan de schooldirecties. Ronduit biedt jou: • een betrokken en open werkomgeving; • een leidinggevende rol binnen de organisatie; • ruimte om jouw expertise en innovatief denken in te kunnen zetten; • de kans om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage te leveren. Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, vernemen wij graag van jou. Je brief en curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 15 augustus 2021 via het sollicitatieformulier op onze website www.vbent.org, ter attentie van Hans van Willegen.

Apply now