Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Directeur

Visit website

Directeur Kunstenbond – Amsterdam De Kunstenbond is dé vakbond die de belangen behartigt voor alle mensen die werken in de culturele en de creatieve sector. De kunstenbond is een vereniging met 7000 leden met een verenigingsbestuur en vijf vakgroepen. De werkorganisatie heeft 18 professionals die samen met de vereniging met veel passie werken aan de doelstellingen van de bond: • Fair Pay: een eerlijke beloning voor de werkenden in de culturele en creatieve sector. • Fair Share: een eerlijke beloning voor de artistieke prestatie. • Fair Chain: de koek wordt binnen de keten eerlijk verdeeld. De Kunstenbond is een voorvechter op diverse niveaus, jaagt onderwerpen aan en is dus vaak in beeld als het gaat om het behartigen van de belangen van werkenden in de sector. Medewerkers zijn trots op hun werk en op wat zij bereiken voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Juist nu de sector het zwaar heeft, is het werk van de Kunstenbond van groot belang. De Kunstenbond voert een doorlopende lobby voor de sector om de onderbetaling in de sector te stoppen, onderhandelt voor mensen in loondienst met werkgevers over cao’s en sociale plannen, werkt aan het verbeteren van de positie van zelfstandigen en nog veel meer. Het juridisch kantoor biedt hulp bij een geschil met de opdrachtgever of voor het checken van contracten. De Kunstenbond was initiatiefneemster van de Creatieve Coalitie en maakt daar nog steeds een belangrijk onderdeel van uit. Ook zit ze in diverse rechtenorganisaties om nog meer invloed uit te oefenen op de belangen van haar achterban.

Apply now