Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Decaan

Visit website

Met ingang van: 01-08-2021 Soort vacature: Parttime Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast FTE: 0,5000 Omschrijving Op het Rembrandt College staan leerlingen centraal. Wij zoeken een decaan die groeps- en individuele begeleiding van leerlingen verzorgt, in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief gericht) aan leerlingen en ouders geeft, werkzaamheden van vakdocenten en mentoren begeleidt, zorg draagt voor het schoolverlatersvolgsysteem en regionale en landelijke decanenbijeenkomsten bijwoont. Wat ga jij doen? 1. Verzorgt groeps- en individuele begeleiding van leerlingen door: – het begeleiden van leerlingen bij het oplossen van specifieke problemen die te maken hebben met de studie en het samenstellen van een vakkenpakket of de loopbaankeuze; – het organiseren en coördineren van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs-arbeid (arbeidsoriëntatie); – het adviseren over instroom en doorstroming binnen de eigen instelling en uitstroom naar ander (vervolg) onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en het bemiddelen hierbij; – het in kaart brengen van oorzaken van uitval en het initiëren van structurele oplossingen. 2. Geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief gericht) aan leerlingen en ouders door: – het overdragen (individueel/collectief) van informatie aan nieuwe leerlingen aangaande toelatingseisen, procedures, toekomstperspectief etc.; – het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en het zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de interne voorlichting. 3. Begeleidt werkzaamheden van vakdocenten en mentoren door: – het samenstellen van materiaal voor vakdocenten en mentoren in het kader van de integratie van de osb en de loopbaanbegeleiding in het geheel van de schoolactiviteiten; – het toerusten van vakdocenten voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun eigen vak; – het zorgdragen voor de deskundigheidsbevordering van de vakdocenten en mentoren op het terrein van de LOB. 4. Levert een bijdrage aan het beleid rond het schoolverlatersvolgsysteem door: – het adviseren van het management over het loopbaanoriëntatie en begeleidingsbeleid; – het (doen) verzamelen van alle voor de loopbaanoriëntatie en – begeleiding relevante gegevens; – het bewaken van de schoolloopbaan van de leerling; – het opstellen van de jaarplanning plus de daarbij behorende budgettering; – het verzorgen van het jaarverslag. 5. Woont regionale en landelijke decanenbijeenkomsten bij. Met wie heb jij contact? – met de (centrale) directie en docenten over studieprogramma's, -profielen en -systemen en met leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen;- met ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de (school)loopbaan om oplossingen te zoeken; – met organisaties op het gebied van LOB over mogelijkheden voor hulpverlening en advisering, om leerlingen door te verwijzen of om informatie in te winnen; – met collega-functionarissen bij onderwijsinstellingen, toeleverende scholen en vervolgopleidingen over leerlingen of over informatie (verschaffen en krijgen) om begeleiding en advisering op elkaar af te stemmen. Wat bieden wij – Inschaling in schaal 10 OOP, conform cao-vo. – Een tijdelijk dienstverband van 0,5000 fte, bij goed functioneren en voldoende formatieruimte behoort een vast dienstverband op termijn tot de mogelijkheden. Welke kennis en vaardigheden breng jij mee? – relevante opleiding op minimaal HBO denk- en werkniveau – kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en mogelijkheden en vaardigheid in het toepassen ervan; – kennis van de mogelijkheden die testbureaus kunnen bieden; – kennis van mogelijkheden op de arbeidsmarkt; – kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen;- inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de school; – vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal en in het aandragen van op de behoeften afgestemde informatie; – vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen. Over Rembrandt College Het Rembrandt College is een kleinschalige openbare scholengemeenschap, een zgn. éénpitter voor vmbo tl (mavo), havo en vwo. De school kent een rector/bestuurder, vier beleidsadviseurs en drie onderwijskundige teams onder leiding van een teamleider. De teamleiders worden met betrekking tot de leerlingenzorg ondersteund door zorgcoaches. Een raad van toezicht fungeert als intern toezichthouder. De school is recentelijk verzelfstandigd. Het Rembrandt College is de enige openbare school voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. De school trekt leerlingen vanuit Veenendaal en verschillende omliggende gemeenten. De school telt momenteel 943 leerlingen. De school bevindt zich in een gebied met krimp. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat dalen. Het schoolgebouw is kleurrijk en nodigt uit tot verwondering. Het Rembrandt College is een erkende cultuurprofielschool, herbergt veel creativiteit en biedt leerlingen optimale (keuze)mogelijkheden (o.a. maatwerktrajecten). De leerling staat centraal en er is veel aandacht voor zijn/haar persoonlijke en sociale ontwikkeling. In de tijd dat leerlingen op het Rembrandt College zitten, willen we ze leren om vragen te stellen. We willen ze kritisch leren denken en laten ervaren wat het is om een mening met goede argumenten te kunnen onderbouwen. Creativiteit, technologie en ondernemerschap vormen de blauwdruk van onze school. In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs Barneveld-Veenendaal. Sollicitatie informatie Meer weten? Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij: Contactpersoon: De heer R. van Tergouw Functie: Rector/bestuurdere mail: [email protected] Reageren Ben je enthousiast geworden en wil je graag ons team komen versterken? Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 16 juli 2021.

Apply now