Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Coördinator IKC

Visit website

Avedan helpt mensen om hun leven (weer) in balans te brengen. We gaan daarbij uit van de veerkracht van mensen. En van hun vermogen om zelf met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan, met hulp van hun sociale netwerk en de samenleving. Door problemen op tijd te signaleren en mensen verder te helpen, voorkomen we dat ze gebruik moeten maken van complexere trajecten (preventie). Avedan geeft toekomstperspectief aan iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft of zijn/haar horizon wil verbreden. We zoeken vanwege ziektevervanging per direct een: Coördinator IKC in Almelo Aantal uren per week 24 tot 28 uur Doel van de functie Het Integraal Kindcentrum (IKC) is een samenwerking tussen verschillende organisaties. Alle organisaties die in de wijk aanwezig zijn en werken met kinderen van 0 – 12 jaar maken deel uit van het IKC. Dit zijn bijvoorbeeld basisscholen, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, kinderwerk, VVE thuis en school maatschappelijk werk van Avedan, de GGD JGZ, Kaliber Kunstenschool, Loes, Sportbedrijf Almelo en de bibliotheek. Samen werken wij aan betere kansen en mogelijkheden voor kinderen, hun ouders en de overige buurtbewoners. Dat doen we door belangrijke en leuke activiteiten in de wijk te organiseren. Achtergrond De coördinator IKC is de verbinder in een kindcentrum. Dit vraagt om kennis van meerdere regelgeving van zowel onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn die niet altijd optimaal op elkaar afgestemd zijn. In een kindcentrum ontmoeten diverse werkculturen elkaar in de kerngroep. De coördinator verbindt deze partners. De kansen worden zichtbaar in het delen, delen van kennis, samenwerking aangaan, co-creëren, het met een frisse blik naar bestaande structuren kijken. Kansen liggen dan ook in het bundelen van krachten en uit alle werelden het beste meebrengen. De coördinator is onderdeel van en geeft sturing, op basis van commitment aan de kerngroep van het kindcentrum van een bepaalde wijk. De coördinator behoort tot een van de partijen uit de kerngroep, maar heeft geen hiërarchische plaats, neemt een neutrale positie in en richt zich op het collectieve belang en met name op het belang van het kind. De coördinator heeft zicht op de ontwikkeling binnen de kerngroep en de ontwikkeling en voortgang van het proces. Hij/zij verbindt partners en initieert en stimuleert de ontwikkelingen en het proces waar nodig, om tot het afgesproken resultaat te komen. De coördinator informeert en legt verantwoording af aan zijn kerngroep in de wijk. De coördinator maakt onderdeel uit van de werkgroep IKC die elkaar regelmatig treft en die met elkaar informatie, expertise en aandachtspunten bespreekt die onderdeel zijn van de verschillende IKC vormingsprocessen waaraan zij sturing geven. Rapporteren gezamenlijk via de stedelijk coördinator aan de Stuurgroep. Als Coördinator IKC: · Ben je een verbinder tussen partners in de wijk, maar ook tussen het IKC en de gemeente. · Stuur je aan op samenwerking en commitment. · Organiseer je de vergaderingen van de kerngroepen en de grotere netwerkoverleggen en zit deze voor. · Ben je in staat om signalen uit de wijk op te halen en die te verbinden aan bestaande of nieuwe interventies. Profiel Heb jij wat wij zoeken? · Afgeronde relevante Hbo-opleiding bij voorbeeld social work; · Werkervaring binnen onderwijs en/of de kind functies en/of aantoonbare affiniteit en kennis van het werkveld in brede zin. · Ervaring in het leidinggeven en/of coördineren van medewerkers. · Ervaring met het opbouwen en onderhouden van relaties met verschillende partijen waarbij sprake is van deels overlappende en deels verschillende belangen, financieringsbronnen en expertise binnen een werkveld. · Ervaring met Vroeghulp (huisverboden en huiselijk geweld) en Schoolmaatschappelijk werk is een pré evenals kennis van de sociale kaart van het werkgebied van de organisatie. En dit bieden wij: Arbeidsvoorwaarden De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk. De inschaling vindt plaats in salarisschaal 9, referentiefunctie Adviseur, bruto max. € 4.252,- per maand bij een volledig dienstverband (36-urige werkweek). Vanwege de vervangingsaanstelling zal deze plaatsvinden in tijdelijke dienst. Deze vacature wordt tegelijkertijd in en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Informatie Wil je meer weten over deze vacature? Neem contact op met Marijke Hoekstra, manager, tel. 06 – 22508311 of mail [email protected] In verband met de vakantieperiode is Marijke in de tijd van 12 juli tot en met 30 juli 2021 niet in de gelegenheid om vragen te beantwoorden. Sollicitatie Stuur je sollicitatie, motivatie en actuele CV, o.v.v. vacature Coördinator IKC uiterlijk 15 augustus aanstaande aan [email protected] De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 26 augustus.

Apply now