Back

Milieucoördinator A

Visit website

De Lijn wil een oplossing zijn voor de mobiliteit van de toekomst. Werken bij De Lijn is daarom meer dan een gewone job. Samen met 8.000 collega’s maken we Vlaanderen leefbaar en bereikbaar. Want een betere mobiliteit in Vlaanderen is voor iedereen belangrijk. Ook jij kan hier een sleutelrol in spelen. Bij ons kom je terecht in een gezond bedrijf dat constant in beweging is en dat oog heeft voor de noden van zijn werknemers. Duurzaamheid is een term die bij we bij De Lijn vaak gebruiken. Het zit in onze missie: duurzame en aantrekkelijke mobiliteit voor iedereen. Het zit in onze visie: met slimmere mobiliteit een verschuiving naar duurzame vervoersmiddelen faciliteren. Het is bovendien één van onze vier waarden: duurzaam ondernemen. Duurzaamheid hoort thuis in het DNA van iedere werknemer van De Lijn en daar kan jij als milieucoördinator een belangrijke schakel voor zijn. Milieucoördinator Jij neemt plaats achter het stuur van het milieubeleid bij De Lijn. Jij stippelt de routes uit die we willen volgen en definieert daarbij verschillende tussen- en eindhaltes. Van bij de start en gedurende het ganse traject, neem je zoveel mogelijk werknemers mee aan boord. Techniekers, chauffeurs, bedienden en management, ze nemen door jouw enthousiasme graag deel aan ons gemeenschappelijk doel, het uitbouwen van een duurzame organisatie. Je voert de wettelijke verplichtingen overeenkomstig de milieuwetgeving uit en/of ziet erop toe dat deze uitgevoerd worden. Verder ondersteun je projecten (bodemsaneringen, introductie nieuwe technologieën, elektrische bussen, masterplan stelplaatsen, duurzaamheidsbeleid…) en verbeter je onze bedrijfsprocessen. Zo ben jij de motor van het voortdurend verhogen van onze maturiteit inzake milieuzorg. Je doet dit in een team van 2 milieucoördinatoren. Bijdragen aan een leefbaar en bereikbaar Vlaanderen? Dat doe je zo Als Milieucoördinator ben je verantwoordelijk voor onze interne milieuzorg: je stelt ons milieubeleid op, je implementeert dit beleid, voert het uit en ziet toe op de uitvoering door anderen om zo te voldoen aan de milieuwetgeving. Hierin zijn drie hoofdtaken te onderscheiden. 1. Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen overeenkomstig de milieuwetgeving. Je stimuleert de ontwikkeling, invoering en toepassing van milieuvriendelijke productiemethodes en producten, beheert omgevingsvergunningsaanvragen en draagt bij aan de interne en externe communicatie van de gevolgen rondom mens en milieu van onze producten, afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken. Ook zorg je ervoor dat bevoegde instanties verwittigd worden bij noodsituaties en milieuschade. 2. Het geven van advies omtrent projecten, deelnemen aan projecten en rapportering. Je geeft milieuadvies bij investeringsbeslissingen en bij het aanleggen van milieuprovisies, neemt deel aan projecten en stelt jouw expertise ter beschikking van projecten. Ook stel je jaarlijks een rapport op voor de bedrijfsleiding inclusief een overzicht van je adviezen en de wijze waarop taken vervuld werden. 3. Het uitbouwen van kennismanagement en kennisdeling aan de afdeling en organisatie. Je bestudeert recente ontwikkelingen en wetgeving binnen je vakgebied, volgt relevante opleidingen en houdt documentatie bij samen met collega’s. Daarnaast voer je frequent controles uit op onze vestigingen en waak je over de wettelijk verplichte keuringen en de registratie ervan, de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en het bijhouden van een afvalstoffen- en materialenregister in het milieuzorgsysteem overeenkomstig het Vlarema en de wetgeving van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Heb je zin om milieuzorg bij De Lijn te laten schitteren? We zoeken uitzonderlijke mensen. Een milieucoördinator die houdt van uitdagend werk, die graag verantwoordelijkheid opneemt en autonoom werkt en die ervan houdt om milieukwesties bespreekbaar te maken. Iemand die er trots op is om helemaal zelfstandig de wettelijke verplichtingen uit te voeren volgens de milieuwetgeving en interne procedures en richtlijnen. Je zorgt dat de milieuwetgeving nauwkeurig gevolgd wordt, je kent de juridische gevolgen van het niet naleven ervan en bent bekend met de milieu- en imagoschade van onvoldoende aandacht voor milieuaspecten binnen de organisatie. Je bent een goede communicator en je vindt je weg in de verschillende niveaus van ons bedrijf. Je hebt dagelijks contact met diverse collega’s omtrent advies, controles en de afstemming van het intern milieuzorgbeleid, wekelijks met de manager Risicobeheer betreffende rapportering en je werkzaamheden en maandelijks met onze directie. Je werkt actief samen met onze milieuaanspreekpunten en hebt regelmatig contact met externe instanties, milieustudiebureaus, vakverenigingen en vakgenoten voor het naleven van de milieuwetgeving. Je houdt er niet alleen van om je tussen onze chauffeurs en techniekers te begeven en hen mee te nemen in onze zorg voor het milieu, je vindt het ook fijn om aandacht voor het milieu hoog op de agenda van onze bedienden, managers en directie te houden. Je werkt met veel plezier mee in het opstellen van onze lange termijn milieuvisie en stelt mee het plan op om deze visie te realiseren. Je optimaliseert graag onze bedrijfsprocessen om onze milieu-impact te minimaliseren. Je bouwt graag een netwerk op binnen en buiten De Lijn om ons milieubeleid te laten schitteren en werkt actief mee aan het creëren van ecosystemen met andere bedrijven die erg begaan zijn met het milieu en het klimaat. Je beschikt over of je kan: * een kennisniveau Master of gelijkwaardig door bijscholing en ervaring * een getuigschrift Milieucoördinator A * 5 jaar relevante werkervaring en grondige kennis van milieuwetgeving van het Vlaamse Gewest en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest * basiskennis projectmanagement * een assertieve persoonlijkheid die graag samen met andere mensen doelstellingen realiseert * een goede kennis van courante software (Outlook, Teams, Word, Excel, Sharepoint, Powerpoint) * mensen overtuigen door de situatie vanuit hun standpunt te bekijken en hen de voordelen voor hen van een beslissing in te laten zien * korte en duidelijke rapportages op te stellen * krachtige en boeiende presentaties te maken en te geven * kennis overbrengen door middel van storytelling Hoe is dat: werken bij De Lijn? We amuseren ons door Vlaanderen in beweging te houden op een milieubewuste manier. We genieten ervan om met meer dan 8.000 medewerkers elke dag weer klaar te staan voor onze klanten. We hebben een mensgerichte bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen, durf, engagement, bespreken en vereenvoudigen, we staan voor diversiteit en we zijn een baanbrekende werkgever. Omwille het klimaat evolueren we van promotor van tram en bus tot expert in combimobiliteit. Tijdens een inwerkperiode van 6 maanden tot 1 jaar leer je de collega’s, de bedrijfscultuur de organisatie, alle vestigingen en interne procedures grondig kennen en raak je vertrouwd met bedrijfsspecifieke software. Hiermee zetten we jou in beweging Een aantrekkelijk maandsalaris, in verhouding tot je diploma, ervaring en competenties Extralegale voordelen zoals een interessant pensioenplan, hospitalisatieverzekering, ongevallenverzekering, maaltijdcheques, gratis abonnement voor het hele bus-, tram- en metronetwerk voor jou en je gezin, gratis woon- werkverkeer met de trein, gratis thuisopvang voor zieke kinderen,… Voordelige acties met verschillende culturele en commerciële partners ([email protected]) 20 wettelijke verlofdagen, 5 conventionele verlofdagen, 1,5 dag ARAB verlof en 10 bijkomende verlofdagen. Een extra anciënniteitsdag na 3 jaar dienst, 2 dagen na 5 jaar dienst, daarna per 5 jaar een bijkomende dag met een max van 7 dagen. Professioneel en persoonlijk meegroeien met een bedrijf dat een belangrijke partner is in het maatschappelijk mobiliteitsdebat Plaats- en tijdo… Original job ad is published on StepStone.be – Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! https://bit.ly/2jPYsZC For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!

Apply now