Back

HR Data Analyst

Visit website

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen. Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. Functiebeschrijving Als HR Data analyst schrijf je mee aan een modern en efficiënt personeelsbeleid vanuit een doorgedreven inzicht in HR Data. Elia heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de implementatie van een nieuwe cloud-gebaseerd HR systeem. We hebben jou nodig als HR data analyst om de volgende stap te kunnen nemen, namelijk het creëren van inzicht in de HR data om zo de besluitvormingsprocessen binnen de HR afdeling verder te ondersteunen. Je hoofdtaken en verantwoordelijkheden zijn : Samen met de PMO manager ontwikkelen van een strategie rond HR Data Analytics: Het opzetten van een goed “governance” systeem rond HR Reporting, steeds de geldende GDPR wetgeving respecterend Samen met interne stakeholders identificeren wat de echte noden zijn en welke inzichten zij nodig hebben in hun dagelijkse werk Aanbevelingen doen rond hoe deze strategie kan bijdragen aan inzicht in de ‘employee lifecycle’ binnen Elia Herkennen en voorstellen van korte- en langetermijndoelstellingen, mijlpalen en benchmarks voor de belangrijkste metrics. Samen met de PMO manager ontwikkelen van analytische benaderingen om strategische vragen te beantwoorden met inzichtelijke, datagestuurde aanbevelingen: Samenwerken met HR-team & business op een zodanige manier dat de gegevens/inzichten resulteren in verbeterde besluitvorming en verbeterde bedrijfsresultaten Mee opstellen en volgen van KPI’s binnen het HR domein om de kwaliteit van de data te volgen; Mee ontwikkelen en bepalen van een proces voor het ter beschikking stellen van de data die zoveel mogelijk aan verwachtingen van de verschillende stakeholders voldoet Verantwoordelijk zijn voor het vormgeven en uitvoeren van data-analyses en het vertalen van de analytische inzichten op een eenvoudige en krachtige manier: De bevindingen van de gegevens op creatieve wijze visualiseren en rapporteren teneinde zo op de juiste wijze inzicht te geven in uitdagingen binnen de ‘Employee lifecycle’ Het ontwikkelen van een goed begrip van de verschillende data componenten binnen de verschillende databases Het uitvoeren van analyserapporten, bevindingen en KPI’ en bespreken van trends binnen HR Core Team Kwaliteitsbewaking van de verschillende HR data samen met de interne stakeholders: Waar nodig kwaliteitschecks doen Waar nodig aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteit van data doen Samen met de PMO de gebruikers ondersteunen, zowel in het gebruik van de analyses als ook het verzekeren van data kwaliteit. Actief volgen, bestuderen en evalueren van de evoluties binnen Elia en op de markt inzake HR data en analytics teneinde een upto-date ondersteuning te kunnen bieden: Marktevoluties opvolgen Raadplegen van internet, cursussen, seminaries enz Jouw profiel Je beschikt over een universitair masterdiploma. Je beheerst het Frans, het Nederlands en het Engels. Je hebt een eerste ervaring binnen Data Analyse Je hebt een zekere affiniteit met statistiek Je bent gemotiveerd om met de nieuwe HR tools van Elia te leren werken (tool-affiniteit) Je hebt een goede kennis van de HR processen Je bent bekwaam met Microsoft Office (oa Excel Powerquery) Je kent BI systems (SAP analytics Cloud, Power BI) Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden Verantwoordelijkheidszin, teamwork Hoge mate van discretie Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling Je kan uitstekend communiceren zowel met de Business als met IT. Je kan zelfstandig werken, initiatieven nemen en probleemoplossend denken. Je bent efficiënt in de uitvoering van je taken. Locatie Keizerslaan 20 -1000 Brussel Functiebeschrijving Als HR Data analyst schrijf je mee aan een modern en efficiënt personeelsbeleid vanuit een doorgedreven inzicht in HR Data. Elia heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de implementatie van een nieuwe cloud-gebaseerd HR systeem. We hebben jou nodig als HR data analyst om de volgende stap te kunnen nemen, namelijk het creëren van inzicht in de HR data om zo de besluitvormingsprocessen binnen de HR afdeling verder te ondersteunen. Je hoofdtaken en verantwoordelijkheden zijn : Samen met de PMO manager ontwikkelen van een strategie rond HR Data Analytics: Het opzetten van een goed “governance” systeem rond HR Reporting, steeds de geldende GDPR wetgeving respecterend Samen met interne stakeholders identificeren wat de echte noden zijn en welke inzichten zij nodig hebben in hun dagelijkse werk Aanbevelingen doen rond hoe deze strategie kan bijdragen aan inzicht in de ‘employee lifecycle’ binnen Elia Herkennen en voorstellen van korte- en langetermijndoelstellingen, mijlpalen en benchmarks voor de belangrijkste metrics. Samen met de PMO manager ontwikkelen van analytische benaderingen om strategische vragen te beantwoorden met inzichtelijke, datagestuurde aanbevelingen: Samenwerken met HR-team & business op een zodanige manier dat de gegevens/inzichten resulteren in verbeterde besluitvorming en verbeterde bedrijfsresultaten Mee opstellen en volgen van KPI’s binnen het HR domein om de kwaliteit van de data te volgen; Mee ontwikkelen en bepalen van een proces voor het ter beschikking stellen van de data die zoveel mogelijk aan verwachtingen van de verschillende stakeholders voldoet Verantwoordelijk zijn voor het vormgeven en uitvoeren van data-analyses en het vertalen van de analytische inzichten op een eenvoudige en krachtige manier: De bevindingen van de gegevens op creatieve wijze visualiseren en rapporteren teneinde zo op de juiste wijze inzicht te geven in uitdagingen binnen de ‘Employee lifecycle’ Het ontwikkelen van een goed begrip van de verschillende data componenten binnen de verschillende databases Het uitvoeren van analyserapporten, bevindingen en KPI’ en bespreken van trends binnen HR Core Team Kwaliteitsbewaking van de verschillende HR data samen met de interne stakeholders: Waar nodig kwaliteitschecks doen Waar nodig aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteit van data doen Samen met de PMO de gebruikers ondersteunen, zowel in het gebruik van de analyses als ook het verzekeren van data kwaliteit. Actief volgen, bestuderen en evalueren van de evoluties binnen Elia en op de markt inzake HR data en analytics teneinde een upto-date ondersteuning te kunnen bieden: Marktevoluties opvolgen Raadplegen van internet, cursussen, seminaries enz Jouw profiel Je beschikt over een universitair masterdiploma. Je beheerst het Frans, het Nederlands en het Engels. Je hebt een eerste ervaring binnen Data Analyse Je hebt een zekere affiniteit met statistiek Je bent gemotiveerd om met de nieuwe HR tools van Elia te leren werken (tool-affiniteit) Je hebt een goede kennis van de HR processen Je bent bekwaam met Microsoft Office (oa Excel Powerquery) Je kent BI systems (SAP analytics Cloud, Power BI) Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden Verantwoordelijkheidszin, teamwork Hoge mate van discretie Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling Je kan uitstekend communiceren zowel met de Business als met IT. Je kan zelfstandig werken, initiatieven nemen en probleemoplossend denken. Je bent efficiënt in de uitvoering van je taken. Locatie Keizerslaan 20 -1000 Brussel More than offering you a mere job, we give you an exciting, ultra-professional environment, unique training and every opportunity to develop your career potential to the full, plus an attractive salary and fringe benefits. So choosing Elia means opting for a future full of promise! Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien… Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst! Nous vous offrons plus qu’un simple job : un environnement des plus professionnels et passionnants, une offre unique de formation et toutes les chances de vous épanouir dans votre travail… Nous vous offrons également un salaire attractif assorti d’avantages extralégaux. Choisir Elia,… Original job ad is published on StepStone.be – Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! https://bit.ly/2jPYsZC For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!

Apply now