Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Adviseur Waterbeleid & Milieu

Visit website

Voor onze klant, actief in de openbare sector, zijn wij op zoek naar een Adviseur Waterbeleid & Milieu. De adviseur zal deel uitmaken van het team advisering van de cel Beheer en zal instaan voor de praktische implementatie van het beleid rond integraal waterbeleid en milieu (watertoetsadvisering). De adviseur wordt inhoudelijk aangestuurd door het celhoofd Beheer van de afdeling en komt terecht in een team met 2 andere adviseurs.    Je staat in voor het adviseren van omgevingsvergunningsaanvragen, rioleringsprojecten, masterplannen,… van derden i.k.v. de watertoets volgens de afgesproken procedures. De taken omvatten dus zowel het proactief informeren van derden tijdens overlegmomenten als het schriftelijk adviseren van dergelijke vragen tijdens formele procedures en het verdedigen van dit advies in omgevingsvergunningscommissies Je formuleert antwoorden op concrete en ad hoc vragen van externen rond de praktische implementatie van het integraal waterbeleid en/of het milieubeleid. Je adviseert collega’s  over de interpretatie van regelgeving omtrent deze materie Je staat in voor het adviseren van collega’s over de te nemen beslissingen aangaande de praktische implementatie van het integraal waterbeleid en/of milieubeleid, mogelijke knelpunten en opportuniteiten en eventueel scenario’s aanreiken door middel van heldere, gestructureerde nota’s met duidelijke voorstellen tot beslissing Actief deelnemen aan kennisuitwisseling binnen het team advisering, de cel Beheer en de collega’s van andere afdelingen die gelijkaardige taken uitvoeren Studies en processen (bv. MER-procedure) waarin aspecten voorkomen die onder de noemer van de praktische implementatie van het integraal waterbeleid en/of het milieubeleid vallen opvolgen en adviseren Advies verlenen bij de opmaak van dossiers voor aanvraag van vergunningen (o.a. omgevingsvergunningen, MER’s, complexe projecten,…) Rapportering naar celhoofd Beheer Waken over de belangen van de vennootschap bij processen ressorterend onder de noemer integraal waterbeleid en milieubeleid Je beschikt over een Masterdiploma Je hebt minstens 2 jaar werkervaring in de domeinen integraal waterbeheer, algemeen milieubeleid of ruimtelijke ordening Bij voorkeur heb je ervaring met het opnemen van een adviserende rol Je hebt gangbare kennis MS Office,  kennis van eenvoudige GIS-toepassingen is een meerwaarde Je spreekt en schrijft vlot Nederlands Je bent in staat autonoom te werken en verantwoordelijkheid op te nemen Je bent voltijds beschikbaar Wij bieden een freelance samenwerkingsovereenkomst aan op lange termijn (minstens 1 jaar) of een contract van onbepaalde duur, aangevuld met een waaier aan extralegale voordelen waaronder een GSM en data-abonnement, bedrijfswagen en tankkaart, maaltijdvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering, onkostenvergoeding, continue begeleiding, opleidingen en do… Original job ad is published on StepStone.be – Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! https://bit.ly/2jPYsZC For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!

Apply now